Comprimeren inschakelen 

Een browser heeft de hulp codes als HTML, CSS en JavaScript nodig om een website weer te geven. Omdat het download van deze codes afhankelijk is van de bestandsgrootte, neemt het downloaden tijd in beslag. Als de bestandsgrootte door een techniek verkleint kan worden, dan kan de browser deze nog sneller downloaden. Op deze manier, wordt laadtijd van een website korter. Het activeren van de compressie kunt u via de Gzip methode uitvoeren. Het is afhankelijk van webserver besturingssysteem zoals Apache, ISS of NGINX. 

Wat is GZIP compressie?

Gzip is een datacompressieprogramma voor Unix en Linux (ook versies beschikbaar voor Windows) dat bestanden comprimeert in het gz-formaat, tar. De gzip-compressie gebruikt de deflate-methode (Apache server) om te comprimeren. Andere webservers maken gebruik van HttpGzipModule ( Nginx server ) en de HTTP-compressie (IIS server, lees Microsoft TechNet document om Gzip compressie te activeren) methoden.

Voordat u Gzip compressie gaat toepassen op uw website, is het verstandig om eerst te controleren of het al is geactiveerd. Dan hoeft u de onderstaande bewerkingen niet uitvoeren. Controleer alleen door een ‘check gzip compression tool’. 

Hoe Gzip te activeren?

Deflate-methode voor een Apache server 

De module Deflate comprimeert met behulp van de “gzip” -methode. De grootte van verzonden gegevens vermindert meer dan de helft.

Een eenvoudige configuratie die gemeenschappelijke tekstgebaseerde inhoudstypen comprimeert ziet zo eruit:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript application/javascript 

Voor een uitgebreide configuratie kunt u de volgende regel in uw .htaccess bestaand toevoegen :

 <IfModule mod_deflate.c>
 # BEGIN Compress 
 #
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 # FONT
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 # IMAGES
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 # CSS, JAVASCRIPT,XML, HTML
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
 # END Compress 
 </IfModule>

HttpGzipModule methode voor een NGINX server

De module ngx_http_gzip_module comprimeert met behulp van de “gzip” -methode. De grootte van verzonden gegevens vermindert met de helft of zelfs meer.

Gzip activeren door de volgende regels aan uw configuratie file toe te voegen:

gzip on;
 gzip_comp_level 1;
 gzip_http_version 1.0;
 gzip_proxied any;
 gzip_min_length 1200;
 gzip_buffers 16 8k;
 gzip_types text/plain text/html text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

Voor meer informatie over dit onderwerp bezoek: nginx.org.