Social Media Marketing

Social media marketing (SMM) is een ingewikkelde term. Niet alleen omdat het drie veelbetekenende woorden (social + media + marketing) naast elkaar heeft, maar het verbergt ook een reeks van interessante combinaties zoals “social media”, “social marketing” en “media marketing”. Betekent “social media marketing” een optelsom van deze bij elkaar?

Basis social media strategie

Het is nodig om vooraf een scheidslijn te onderstrepen. Het gaat hier om social media en marketing. Dit is belangrijk, want het medium social media pretendeert een online platform te zijn waar gebruikers op gelijk niveau, zonder hiërarchische structuren met elkaar interactief kunnen communiceren. Dit komt tot stand door met elkaar informatie of berichten te delen in de vorm van tekst, audio, beeld of video. Zodanig zijn de gebruikers van social media tegelijkertijd ook de bepalers van de content, wat ook als “user-generated content” aangeduid wordt. Een iedere die deelneemt aan dit, wordt tegelijk lid van een social network. Maar aangezien bijna iedereen lid is van meerdere netwerken, is een iedere ook -zonder dat hij/zij bewust is- een link in de online wereld. En zo kan een simpele boodschap binnen korte tijd een groot bereik hebben dan je ooit zou kunnen verwachten.

De bekende online social media kanalen waar dit alles moge gebeuren, zal u wel bekend zijn:

Typerend voor de meeste van deze social media websites is dat de content heel snel wordt achterhaald of helemaal onopgemerkt blijft. Aangezien er velen zijn die tegelijk van events tot simpele berichten content creëren en met elkaar delen, rijst de vraag “hoe zorgt een deelnemer ervoor dat zijn/haar bijdrage wordt gezien of gelezen?” Hiermee komt het onderdeel marketing van “social media marketing” dan ook langzamer in zicht.

Is Facebook socialer dan Google?

Zoals Google de spelbepaler is geweest voor wat SEO / SEA of zoekmachinemarketing (SEM) wordt genoemd, zo vervult Facebook deze taak voor social media en social media marketing (SMM).

Google meet de populariteit van een website ten dele aan de hand van content, zoekwoorden of externe links (of backlinks,  meer links met autoriteit) naar de betreffende website; Facebook hanteert het middel “likes” van anderen om de waarde van een bijdrage te bepalen. Naarmate een bericht (message of share in Facebook termen) meer likes krijgt, zal het ook een hogere plaats krijgen en zodoende de zichtbaarheid ervan zijn vergroot. De vraag roept zich zelf op: zijn dan alle likes even gelijk? Aangezien voor Google niet alle links even veel waarde hebben, zal het ook bij Facebook het zelfde zijn.

Google biedt twee soorten resultaten: organische en betaalde. Om hoger op te komen bij de eerste resultaten moet er hard gewerkt worden; voor de tweede is het bedrag dat geboden wordt bepalend. Facebook hanteert de zelfde tweedeling. Wilt u zonder te betalen opvallen met wat u deelt, dan moet u meedoen aan het spel van likes en social networking.

SMM voor vrienden onderling

Het feit moet onderstreept worden dat social media deelnemers in het algemeen waarde hechten aan niet-hiërarchische kenmerk van hun platform. Dus opdringerige berichten (of shares) worden niet gewaardeerd. Daarentegen heeft iedere bericht die duidelijk en inhoudelijk informatie heeft, of aandacht vraagt voor iets concreets, altijd wel een aantal fans en likes. Juist al deze stemmen die de gebruikers uitbrengen, stelt de robot in staat om profielen van de gebruikers te maken. Dit is kort samengevat de basis van social media marketing (SMM).

Aangezien Facebook de informatie over profielen ten dele in dienst stelt voor de adverteerders en met haar Analytics de mogelijkheid creëert om dieper in te kijken waar men gezien wil worden, kan men ook gerichter adverteren. Dit kan zeker kosten besparen. Het is dus de moeite waard om het een keer geprobeerd te hebben, mits vooraf de analyse tools goed toegepast worden.

Natuurlijk is social media marketing niet beperkt tot Facebook. Youtube, Twitter en Instagram zijn andere belangrijke kanalen met ieder eigen do’s en don’ts. Waarschijnlijk zullen binnen nabije toekomst nieuwe social media marketing kanalen en trends in de online wereld elkaar volgen.

Het zal allemaal tijd in beslag nemen om de basis principes van deze te beheersen, maar online succes is ook afhankelijk als je toch weet waar het allemaal om draait.

Wat betekent social media marketing voor WebSol?

social media mogelijkheden verkennen voor uw product

opzetten van visuele SMM Ads

analytics toepassen voor SMM

facebook activiteiten professionaliseren

opzetten doelgerichte advertenties

kosten van SMM (social media marketing) beperken